Zaštita privatnosti

 • Aplikacija „Islamski Priručnik“ nema ovlaštenje za pristup, samim tim niti pristupa, niti analizira ili obrađuje podatke korisnika! Bitno je navesti da samim tim aplikacija nema mogućnost bilokakvih statističkih obrađivanja podataka korisnika, ali to je autoru manje bitno od same privatnosti korisničkih podataka.
 • Aplikacija „Islamski Priručnik“ koristi GPS podatke mobilnog uređaja SAMO u slučaju dozvole korisnika i SAMO u slučaju određivanja pozicije uređaja radi proračuna potrebnih za funkcionisanje ‚Kibla Kompas‘ funkcije.

Islamski Priručnik

 • Dove (zbirka dova)
 • Namazi
 • Hadisi
 • KUR’AN (s prevodom)
 • Sure (transkripcija)
 • Muhammed s.a.v.s.
 • HADŽDŽ / UMRA
 • Bajramske čestitke
 • ISLAM općenito
 • Kibla kompas – GPS
 • Vaktija (BiH) + WIDGET