DOWNLOAD
Android market (Google Play): Google Play - Islamski PriručnikInfo
 • Dove (zbirka dova)
 • Namazi
 • Hadisi
 • KUR'AN (s prevodom)
 • Sure (transkripcija)
 • Muhammed s.a.v.s.
 • HADŽDŽ / UMRA
 • Bajramske čestitke
 • ISLAM općenito
 • Kibla kompas - GPS
 • Vaktija (BiH) + WIDGET
Pitanja i odgovori

 • Dali se "Islamski Priručnik" aplikacija naplaćuje:
  NE, aplikacije je besplatna!

 • Dali je "Islamski Priručnik" aplikacija dostupna u android marketu:
  DA, aplikacija "Islamski Priručnik" je dostupna u android marketu (Google Play).

 • Na kojem je jeziku aplikacija "Islamski Priručnik":
  Isključivo na bosanskom.

 • Dali je aplikaciju "Islamski Priručnik" moguće instalirati na tablete (eng: Tablets):
  DA, moguće je pod uslovom da je zastupljen operativni sistem: Android (verzija 4.2 ++).

 • Dali je moguće KUR'ANski sadržaj prikazivati na Arapskom i na Bosanskom (prevod) istovremeno:
  DA, moguće je (vidi postavke). Način prikaza KUR'ANskog sadržaja je standardno podešen da se prikazuje prevod Kur'ana. U koliko je poželjno da se Kur'anski sadržaj prikazuje samo na Arapskom, ili Arapski + Bosanski, potrebno je podesiti određenu opciju u postavkama aplikacije!

 • Dali je moguća zabilješka zadnjeg čitanog Kur'anskog ajeta:
  DA, moguće je u podmeniju pri KUR'ANskom sadržaju (prilikom dugog klika/držanja na KUR'ANski sadržaj)!

 • Dali je moguće podesiti pozadinu i debljinu slova KUR'ANskog sadržaja:
  DA, moguće je oboje podesiti u postavkama aplikacije ili u podmeniju KUR'ANskog sadržaja (prilikom dugog klika/držanja na KUR'ANski sadržaj)!

 • Dali je za "Kibla kompas" funkciju potrebno aktivirati GPS na mobilnom udeđaju:
  DA, potrebno je aktivirati GPS na mobilnom uređaju pošto funkcija "Kibla kompas" proračunava trenutnu lokaciju pomoću GPS podataka. Nakon što funkcija "Kibla kompas" jednom odredi validnu i preciznu lokaciju, ta lokacija bude zapamćena i pri slijedećem pokretanju kibla kompasa uzima se zadnja poznata lokacija dok se ne uspostavi zadovoljavajući GPS signal radi ponovnog utvrđivanja lokacije.

 • Dali je "Islamski Priručnik" aplikacija dostupna na drugim operativnim sistemima:
  NE, aplikacija "Islamski Priručnik" je trenutno dostupna samo za operativni sistem "Android" i trenutno nije u planu realizacija aplikacije za neki od ostalih operativnih sistema.

 • Koji je izvor podataka vaktije za BiH:
  Vaktija za područje republike BiH je osnovana na podacima vaktija objavljenim od islamske zajednice u BiH.